2021 NAIA Opening Round2021 Senior Day SB2022 - SB Senior Day vs. Oakland City2022 SB vs SFUSB Alumni Day 3-16-19SB March 19-20-21, 2021 vs IN Tech & CCSJSB vs Brescia 3-29-21SB vs IUSB 2-27-2021SB vs PPU 3-16-19SB vs SMWC 3-2020SB vs Thomas Moore 3-23-21SB vs. Marian 3-3-21SB vs. PPU 3-16-21SB vs. Sienna Heights 2021SB vs. Taylor 2-27-19